หนองบัวลำภู(ชมคลิป)นายอำเภอนากลาง นำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2564 พร้อมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

วันนี้ (23 ก.ค.64) ที่วัดศรีอุทัย บ้านท่าอุทัย ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบินนายอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายโชคดนัย นามโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)จ.หนองบัวลำภู ตลอดจน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านท่าอุทัย ร่วมกันนำเทียนจำนำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยธรรม ถวายคณะสงฆ์วัดศรีอุทัย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยรับเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรม

ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบินนายอำเภอนากลาง กล่าวว่าประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งในสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แทน แต่การถวายเทียนพรรษาของพุทธศานิกชนก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

นายอำเภอนากลาง กล่าวเพิ่มเติมว่าการถวายเทียนจำนำพรรษาของพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น เป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็กๆ หลายๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันนิยมเรียกว่า “ต้นเทียน” หรือ “ต้นเทียนพรรษา” นิยมทำกันมาช้านาน จึงร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดในหมู่บ้านตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาแต่ปีนี้เน้นไปที่กิจกรรมมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมกิจกรรมเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)อีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู