นครพนม(ชมคลิป)ผุดไอเดียเปิดโรงบาลจิ๋วเพิ่มจำนวนเตียงในการรักษาผู้ป่วยโควิด


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขี้น 70 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด ขณะเดียวกันในระว่างที่แถลงข่าวก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมียอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมเป็น 726 ราย เสียชีวิต 6 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 495 ราย ส่วนจำนวนเตียงการรักษาผู้ป่วยโควิดทั้งของโรงพยาบาลหลักประจำ 12 อำเภอ และโรงพยาบาลสนามที่มีการเปิดขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ที่ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 696 เตียง มีการใช้เตียงไปแล้ว 495 เตียง คงเหลือ 201 เตียง
และด้วยสถานการณ์ที่แต่ละวันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้มีการวางแผนและปรับการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น โดยได้เตรียมให้แต่ละ รพ.สต. สร้างพื้นที่ของตนเองเป็นโรงบาลจิ๋ว เพื่อที่จะรับผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษากลุ่มที่ไม่มีอาการไปรักษาต่อจากโรงพยาบาลสนามจนกว่าจะหายดีจึงจะให้กลับบ้าน โดยลักษณะการรักษาจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและอาการปานกลางให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลหลัก ซึ่งจะมีเครื่องมืออุปกรณ์และทีมแพทย์พยาบาลที่พร้อมมากสุดได้ดูแลเพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มต่อมาคือผู้ที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีอาการให้รักษาที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลดูแลเช่นเดียวกัน เมื่อครบ 10 วันจึงจะส่งต่อไปยังโรงบาลจิ๋วที่เตรียมไว้ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อจนกว่าจะหาย จึงจะให้กลับบ้านและยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดต่อไป
โดยในโอกาสนี้ยังได้มีการชี้แจงมาตรการของจังหวัดเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครพนมเพิ่มเติม ในกรณีการฉีดวัคซีนของผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุม โดยได้ปรับเพิ่มนอกจากฉีดวัคซีนแล้ว ให้มีผล RT PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในกรณีไม่มีผลตรวจ RT PCR ต้องทำ Rapid Antigen Test ทุกราย หากมีผลเป็นบวกต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากมีผลลบไม่ต้องกักตัวแต่ให้แยกตัวเอง Self Isolation และแก้ไขข้อความเพิ่มเติมจากเดิมกรณีฉีดซิโนแวค 2 เข็มมาแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 17 จังหวัดกรณีไม่มีความเสี่ยง ให้เพิ่มเป็นฉีดซิโนแวคและซิโนฟาร์ม และกรณีที่ฉีดแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มมาแล้ว 4 สัปดาห์ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 17 จังหวัดกรณีไม่มีความเสี่ยง ให้เพิ่มเป็น แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ และ โมเดอร์น่า