ศรีสะเกษ- นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง 80 เตียง

นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง 80 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด พร้อมเปิดบริการ 16 ก.ค. นี้
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อได้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรองรับผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้น
ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ใช้อาคารผู้ป่วยใน เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มสีเหลือง หรืออาการปานกลาง สามารถรองรับได้ 30 เตียง โดยได้ปรับปรุงสถานที่กั้นกระจก 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดตั้งระบบการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย ซึ่งจะสามรารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ภายในวันนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นอีก จำนวน 2 แห่ง คือที่วัดป่าไผ่ ต.เสียว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ รพ.โพธิ์ศรีสวุวรรณ รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อาการไม่รุนแรงได้จำนวน 40 เตียง และที่ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ต.เสียว อีกจำนวน 40 เตียง แยกชาย/หญิง โดยทั้ง 2 แห่ง จะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และได้มีการจัดเตรียมระบบทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค บุคลากร ห้องน้ำ ระบบในการระบายน้ำ การจัดทำบ่อดินไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน ใช้ระบบการฆ่าเชื้อมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ได้ระดมเงินบริจาค จำนวน 80,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พัดลม เพื่อแบ่งเบาส่วนราชการ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ จะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน