สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าด้วย สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังค่านิยมของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสทำประโยชน์ต่อผู้อื่น
ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่สังคม ที่มีจิตอาสา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยใจ ในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู หากท่านจะเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู หรือ ทาง QR code โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ผอ.อนงค์ฯกล่าวเชิญชวน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู