ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ ผวาโควิดสั่งปิดโรงเรียน 7 วัน หลังพบนักเรียนเล่นกีฬาสัมผัสผู้ป่วยแคมป์คนงาน


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 30 ราย รวมสะสม 536 ราย รักษาหายสะสม 435 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 98 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ขณะที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ลงนามในประกาศคำสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-9 ก.ค. นี้ พร้อมสั่งการให้คณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หลังพบนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนไปเล่นกีฬาและสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับจากแคมป์คนงานในกรุมเทพมหานคร
โดย นายสมศักดิ์ ระบุว่า ตามที่ ศูนย์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 25 ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลทำให้คนงานจำนวนมากอาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจจะมีคนงานจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 และอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆ ด้วยนั้น
ทาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โดยให้นักเรียน รวมถึงนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภท ทุกระดับชั้น ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 3,050 คน เรียนออนไลน์ตามตารางเรียนประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 2-9 ก.ค. นี้ และเรียนชดเชยออนไลน์ วันเสาร์ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 2-9 ก.ค. นี้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนโดยเด็ดขาด รวมถึงการใช้สนามกีฬาที่โรงเรียนทุกประเภท ส่วนครูและบุคลากร ให้ลงเวลาปฏิบัติงานในวัน เวลา ราชการ ตามปกติ
จากนั้นโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆ ในแต่ละช่วงวัน เวลา โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อตอบแบบสอบถาม ติดตามสถานการณ์ฯ พร้อมทั้งให้นักเรียน ครูและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโรงเรียนจะเร่งดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียนในช่วงที่นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //