ขอนแก่น-เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน

วันนี้ (30 มิ.ย.64) แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ มอบหมายให้นายแพทย์พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ และผอ.รพ.สต.นาหนองทุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวังยาว ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของรัฐบาลในการฉีดวัคซีน แต่ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน ในจุดที่โรงพยาบาลชุมแพ และอำเภอชุมแพ กำหนดขึ้น

การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม และผู้นำชุมชน อสม.เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้เน้นย้ำให้ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ให้รายงานตัวผ่าน QR code และปฏิบัติตัวตามมาตรการที่อำเภอชุมแพกำหนด