ขอนแก่น – ผบ.ร.8 สานต่อ นโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) เร่งจัดกำลังพล ลงพื้นที่ ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด อย่างต่อเนื่อง

ผบ.ร.8 สานต่อ นโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) เร่งจัดกำลังพล ลงพื้นที่ ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด อย่างต่อเนื่อง “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนสับปะรด ไร่ม่วง จ.เลย กำลังประสบปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนไม่ค่อยเดินทางออกจากบ้าน ด่านการค้าชายแดนถูกปิดยาว ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก พิษโควิด-19 ระบาดรอบนี้หนักกว่าครั้งก่อนมาก ทำให้ชาวสวนต้องลดราคาลงเหลือกิโลกรัมละ 5-10 บาท จากปีที่ผ่านมาเคยขายได้กิโลกรัมละ 10-15 บาท สับปะรด
พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ( ผบ.ร.8 ) มีความห่วงใยต่อเกษตรกรชาวสวนสับปะรดที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนสับปะรดหวาน ไปรับซื้อสับปะรดของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บ.ไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย ที่ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถมารับซื้อที่สวนโดยตรงกับเกษตรกรถึงสวน ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะทำให้ผลผลิตเสียหายและขาดทุน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตามตามโครงการทบ.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดยให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 )ได้สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และ กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง จัดกำลังพลลงพื้นที่ เข้ารับซื้อสับปะรด จากคุณแม่วร ดวงดี จำนวน 300 กิโลกรัม เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 1 บ.ไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย เพื่อนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3)และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ.
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.1