(ชมคลิป)พาณิชย์เลย โครงการ จับคู่กู้เงิน ดึง 5 ธนาคารดัง พบผู้ประกอบการร้านอาหาร


ที่ห้องประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดโครงการ “จับคู่กู้เงิน”
ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหารในจังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์ จังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ผู้แทนธนาคาร ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับโครงการนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้นับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม( sme bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทำให้เงอนทุนหมุนเวียน หลับมามีสภาพคล่องต่อลมหายใจสามารถดำเนินการธุนกิจต่อไปได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารมากกว่า 30 ร้านค้า และคาดว่าจะมีการใช้วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 20 ล้านบาท
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาสนใจเข้าร่วมโครงการ จับคู่กู้เงิน หรือศึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร สามารถติดต่อได้ ณ ธนาคารทั้ง 5 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทร 042-811163


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย