ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันนี้ (14 มิ.ย.64)นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพ (ศป.ปส.อ.ชุมแพ) ครั้งที่ 3/2564

เพื่อร่วมกันหารือแนวทางป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น