บึงกาฬ (ชมคลิป) นอภ.เมืองบึงกาฬเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิ.ย.64 นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ /เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี พ.ต.อ.วิชยานนท์ นิติกุล ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ,นายนิพนธ์ พรหมจารี ปลัด อบต.คำนาดี,นายกานต์ ปริปุณณะ ผอ.รพ.สต.คำนาดี,นางจำรัส สุวรรณวงค์ กำนันตำบลคำนาดี,นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายก อบต.คำนาดี,นายเทวินทร์ แสนวงษ์ ผอ.รร.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง,นายภูมินทร์ ศรีโฉม ปลัดอำเภอเมืองบึงกาฬ,น.ส.ชุติมันต์ สารมานิตย์ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในโครงการ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำความสันติสุขมาสู่ลูกหลานชาวบ้านตำบลคำนาดี
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ