เลย(ชมคลิป)พร้อมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ อาหาร เจ้าหน้าที่


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ภายในศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย เพื่อใช้สำหรับเป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สนาม ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ เพื่อลดการแออัดในการฉีดวัคซีนที่รพ.เลย โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเป็นโซนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เช่น จุดลงทะเบียน จุดวัดความดัน จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตุอาการ และจัดเก้าอี้ให้นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีการตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการกระจายตามจุดต่างๆ เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นระบบมากที่สุด ปลอดภัย และใช้เวลาให้น้อยที่สุด โดยจุดฉัดวัคซีนสนามนี้ จะฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 300 คน โดยเน้นเฉพาะผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงเป็นหลัก
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงศ์ เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานกอการค้าจังหวัดเลย ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกมาให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็นเก็บวัคซีน อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ถังขยะ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องเสียง
นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า ทางภาคเอกชนยินดีสนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่าเป็นทางออก เบื้องต้น ทางภาคเอกชนยินดีสนับสนุนจนถึงช่วงเดือนกันยายน ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัด และในอนาคตหากมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทางหอการค้ามีแผนจะออกใบรับรองให้กับสถานประกอบหารที่ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานครบถ้วน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย