หนองบัวลำภู(ชมคลิป)นายกหญิง ทต.โนนสูงเปลือย ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาท้องถิ่น

นายกหญิง ทต.โนนสูงเปลือย ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และวันวิสาขบูชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ภายในวัดสว่างอารมณ์ และบริเวณเขตชุมชน โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมอำนวยความสะดวก
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย กล่าวว่าเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันรักต้นไม้แห่งชาติ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันวิสาขบูชา ขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งภายในพื้นที่ที่กำหนดจัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งปัจจุบัน สภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้ต้นไม้ ที่ปลูกเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เก็บกรวดขยะมูลฝอย ทาสีเครื่องหมายจราจรและทำความสะอาดรั้วเหล็กราวกั้นทางเดินเท้า และฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณถนน ย่านชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่นี่ให้มีความส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นายกหญิงฯกล่าวทิ้งท้าย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู