(ชมคลิป)จังหวัดเลยไข่แตกมีผู้เสียชีวิต 1 รายในรอบ 2 ปี เช่นโควิด สูงวัยมี เบาหวาน ความดันหัวใจ


เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้รับรายงานที่โรงพยาบาลเลยว่ามีผู้เสียชีวิตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เป็นผู้ป่วยรายที่ 72 และเป็นรายแรกของจังหวัดเลยในช่วงระยะ 2 ปี
ข้อมูลจาก อสม.บ้านเหล่าแปน ต.หนองงิ้ว อ. วังสะพุง จ.เลย ทราบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหญิงไทย ชื่อ นางเรียง นาวงศรี อายุ 83 ปี เป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านเลขที่ 45 บ้านเหล่าแปน หมู่ 7 ต.หนองงิ้ว อ. วังสะพุง จ.เลย อยู่กับบ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาวที่เดินทางไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาติดเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง 1 ใน 5 ของผู้ป่วยรายที่ 37, 38, 46 ของจังหวัด มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน และหัวใจ ตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เม.ย.64 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 7 พ.ค. 64 ผลการตรวจพบเชื้อผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ส่งเข้าหอผู้ป่วยแรงดันลบที่ รพ.เลย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยนำศพส่งให้ญาติลูกหลาน เมื่อเวลา 13.00 น.พร้อมฌาปนกิจศพทันที ที่วัดธรรมจาริการาม วัดบ้านเกิด เมื่อเวลา 13.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านตากแดด รอพ.ศ. ตอบ้านตากแดด อพปร.จาก อบต.หนองงิ้ว ร่วมควบคุมการเผาศพ โดยไม่ให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี แต่อนุญาตให้พระมาสวดห่างๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงศพได้เผาชุดพีอีทันทีหลังเสร็จพิธีหลังเมรุ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย