ชัยภูมิ(ชมคลิป)ชาวบ้านแค่เลี้ยงวัวไม่มีจน ตัก ขี้วัว กรอกถุงขายทำเงิน สร้างรายได้เข้าครอบครัว สู้ภัยโควิด-19


จากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด หลายคนหลายครอบครัวขาดรายได้ไม่มีงานทำ แต่ขณะเดียวกัน 2สามีภรรยาชาว อ.หนองบัวระเหวพลิวิกฤตสู้ภัยโควิด นำจอบถุงปุ๋ย กรอกขี้วัวในคอกวัวขายให้กับเพื่อนบ้านให้ที่กำลังลงทำไร่ทำนาไถพรวนดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกข้าว สร้างรายได้อาทิตย์ล่ะ 500-1,000 บาทมีคนชื้อเพื่อนบ้านมาซื้อจนไม่ทันขาย
ชาวบ้านที่ อ.หนองบัวระเหว เลี้ยงวัวนมเป็นอาชีพ นอกจากมีรายได้จากการขายวัวแล้ว ขี้วัวยังทำเงิน สร้างรายได้ตลอดทั้งปี จากการตากขี้วัวขายอาทิตย์ล่ะ 20-30 กระสอบ ซึ่ง 2 อาทิตย์ตักขายครั้งหนึ่ง เผยขายดีมากถึงขั้นต้องสั่งจองล่วงหน้า
ขี้วัว เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มากด้วยธาตุอาหารนานาชนิดที่พืชผักต้องการชาวไร่ ชาวนาจำนวนไม่น้อยที่นำขี้วัวไปใส่ในไร่มันสำปะหลังหรือนาข้าว เพื่อปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ มันสำปะหลังและต้นข้าวได้รับสารอาหารสมบูรณ์ ซึมซับธาตุอาหารได้เร็ว เติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงหลังๆ บ้านไหนๆก็ตามที่เลี้ยงวัว จะมีรายได้จากการเก็บขี้วัวตากแห้งขายให้ เกษตรกรนำไปทำปุ๋ยสวนผัก หว่านในนาข้าว และเป็นส่วนผสมบำรุงดินให้กับไม้ผลนานาชนิด “ขี้วัว” จึงไม่ต่างจากบ่อเงินบ่อทองของเกษตรกรหลายราย นายประสาท ดวงแก้ว อายุ58ปี หมู่ 4 บ้านกระจวน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เกษตรกร นอกจากทำไร่แล้ว ยังเลี้ยงวัว ควบคู่ไปด้วย โดยมีวัวเลี้ยงอยู่จำนวน 10-15 ตัว รายได้หลักนอกจากทำไร่และขายวัวแล้ว ยังทำเงินจากการขายขี้วัวได้ตลอดทั้งปี มีเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการอีกด้วย
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ นำขี้วัวเปียกมาผึ่งแดดให้แห้ง ผึ่งประมาณ 1-3 วัน ให้แห้งจนไม่เหลือความชื้น จากนั้นก็กรวดเป็นกองๆ กรอกใส่ถุงกระสอบ ขายกระสอบละ 25-35 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของถุง ทุกวันนี้นายประสาท ขายขี้วัวแห้งเฉลี่ยอาทิตย์ล่ะ 20-30 กระสอบ ขายให้กับเพื่อนเกษตรกรขาประจำและผู้สั่งจอง แต่หากไม่จองล่วงหน้าก็ไม่มีขายให้เช่นกัน สำหรับรายได้จากการขายขี้วัวแต่ละเดือนนำไปซื้ออาหารให้วัว และส่วนหนึ่งยังเป็นค่าใช้จ่ายกินอยู่ในครัวเรือนได้อีกด้วย

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน