มุกดาหาร(ชมคลิป)อำเภอหว้านใหญ่ ลงเสาเอกสร้างบ้านปันสุขมอบแก่ประชาชน

อำเภอหว้านใหญ่ ลงเสาเอกสร้างบ้านปันสุขมอบแก่ประชาชน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 4 พ.ค. 64 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานพิธีลงเสาเอก บ้านปันสุข ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร สร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งครั้งนี้สร้างให้กับนางราตรี ประกิ่ง บ้านเลขที่ 182 บ้านดอน หมู่ที่ 3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร มุ่งสร้างช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเป็นความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว และชุมชนต่อไป.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร