ขอนแก่น(ชมคลิป)มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมเก็บสถิติและความเชื่อมโยงของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด

ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมเก็บสถิติและความเชื่อมโยงของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดขอนแก่น

         วันที่ 29 เม.ย 64 ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ริเริ่มสร้างเว็ปไซต์ลักษณะเป็นแผรนที่โดยมีการบ่งบอกจุดหรือตำแหน่งต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นที่พบภายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการระบุไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ การเชื่อมโยงของผู้ป่วยแต่ละเคส เก็บสถิติของผู้ติดเชื้อ อีกทั้งยังมีการแสดงสัญลักษณ์เป็นหมุดสีต่างๆเพื่อระบุการสัมผัสเชื้อในช่วง 7 – 28 วันที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City  ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ  นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City และ  ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสร้างเว็ปไซต์ดังกล่าว

           ซึ่งการทำงานของเว็ปไซต์จะอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ อ้างอิงจากประกาศ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวกรอกเข้าไปภายในเว็ปไซต์จากนั้นก็จะมีการแสดงผลเป็นรูปแบบแผนที่ และระบุเป็นหมุดซึ่งบ่งบอกถึงประวัติการสัมผัสเชื้อล่าสุดของผู้ป่วย โควิด-19โดยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 สี หมุดสีแดงระบุเคส 7 วัน หมุดสีส้มระบุเคส 14 วัน หมุดสีเหลืองระบุเคส 21 วัน หมุดสีเขียวระบุเคส 28 วัน และหมุดสีขาว ระบุทุกเคสที่ผ่านมา เว็ปไซต์ที่จัดทำขึ้นยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ แยกเป็นชายหญิง และเช็กความมเชื่อมโยงของผู้ป่วยในแต่ละเคสว่าได้รับเชื้อมาจากไหน และมีความเชื่อมโยงกับเคสก่อนหน้ายังไงบ้าง

       ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เราอาศัยว่าเวลาอ่านไทม์ไลน์แล้วไม่รู้จักสถานที่ แต่วิธิการที่ทำให้รู้จักสถานที่ที่ดีที่สุดคือแผนที่ ซึ่งก็จะทำให้รู้ว่าแผนที่หรือตำแหน่งตรงนี้อยู่ใกล้กับเราหรือไม่ จึงเป็นที่มาว่าทำไม่เราจะนำไทม์ไลน์มาไว้ในแผนที่ โดยเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งสถานที่และเวลามาทำงานร่วมกัน เพื่อที่คนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆที่จัดสร้างเเว็ปไซต์ขึ้น การรวบรวมข้อมูลทางทีมงานได้ทำงานร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก สาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น ในการที่จะให้ข้อมูลของไทม์ไลน์นี้มา แล้วเราก็มาดำเนินการต่อในรูปแบบดิจิทัล และก็สื่อสารได้ง่ายด้วยรูปแบบเว็ปไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้สามารถสื่อสารห้เข้าใจได้ง่ายความฝันของพวกเราคือเราอยากเห็นแผนที่นี้ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดขอนแก่น แต่เราต้องการเห็นเห็นที่นี้ไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ซึ่งเป็นความโชคดีของพวกเราเหมือนกันว่าถ้าเว็ปไซต์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ของประชาชนภายในจังหวัดอีกทั้งยังเข้าใจง่าย ในส่วนของจังหวัดต่างๆก็สามารถหรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทีมงานก็อัพเดทข้อมูลขึ้นภายในเว็ปไซต์จากนั้นก็จะปรากฏภายในแผนที่ของจังหวัดนั้นๆ และเว็ปไซต์ยังมีการระบุว่าเมื่อ 7 วันที่แล้วผู้ป่วยทั้งประเทศเดินทางไปที่ไหนมาบ้าง หรือ 14 วันแล้วสามารถเดินทางไปพื้นที่นี้ได้แล้ว ก็จะทำให้ประชาชนนั้นมั่นใจขึ้นในการใช้ชีวิตในสังคมได้ในช่วงภาวะโควิด-19

      สำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถใช้งานได้ที่เว็ปไซต์ https://kku.world/covid เป็นเว็ปไซต์ที่ทางศูนย์บริหารจัดการเมืองซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ผลิตและจัดทำขึ้น