กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวบ้านถูกไฟไหม้ 6 ครัวเรือน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 6 ครัวเรือน เป็นเงิน 297,000 บาท
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเทพรัตน์ ตันติยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นางพวงเพ็ญ จันทร์เพชร ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปหมู่ที่ 6 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีบ้านเสียหายทั้งหมด 6 หลัง โดยมีนายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ ผู้นำชุมชน ครอบครัวผู้ประสบภัย ร่วมมอบและต้อนรับ
โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 6 หลังคาเรือน คือ นายคาด ขัตติยะบุตร, นายถวิล ไชยยาทอง, นายเกยสะอาด นิลโคตร, นางสาวนงนุช นิลโคตร, นายสลัด ไชยยาทอง และนายเตียง อินไชยา รวมเป็นเงิน 297,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ด้านการดำรงชีพ
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ทั้ง 6 ครอบครัวที่บ้านได้รับความเสียหาย และทางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมี ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง สายไฟที่ชำรุดให้เปลี่ยนเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยไม่ไห้เกิดขึ้น