ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)จิตอาสาพระราชทานเร่งประกอบเตียงโรงพยาบาลสนาม 128 เตียง รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 21เมษายน 2564 ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 128 เตียง เพื่อเป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักกันผู้ติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ซึ่งเตียงสนามกระดาษ จำนวนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน/มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ล่าสุดวันที่21เมษายน 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 สะสม จำนวน 58 ราย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
พร้อมเว้นระยะห่างในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา/ ไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร