บึงกาฬ-กาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด


เมื่อเวลา 10.00 น.วันพุธ ที่ 21 เม.ย 64 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย โรงพยาบาลบึงกาฬ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ และบริษัททีโอที จำกัดมหาชน สาขาบึงกาฬ
ลงพื้นที่มอบพัดลม จำนวน 10 ตัวและน้ำดื่ม จำนวน 120 ขวด ให้แก่ศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ