ศรีสะเกษ-ติดโควิดเพิ่มรายวัน รายที่ 4 เป็นแม่บ้านกลับจากกรุงเทพฯ เร่งสอบสวนไทม์ไลน์


เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 11 เม.ย. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ผลตรวจเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร พบว่ามีผลเป็นบวกเพิ่มอีก 1 ราย เป็นรายที่ 4 ของการระบาดระลอกใหม่ ของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทำงานเป็นแม่บ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนไทม์ไลน์ และกลุ่มเสี่ยงผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว
พร้อมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอความร่วมมือให้รายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด และห้ามเดินทางออกไปในที่ชุมชน โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และงานบุญประเพณี หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ตามที่ได้ออกประกาศจังหวัดไว้แล้ว ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก 5 จังหวัดเสี่ยงสูงดังกล่าว ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุต้องเดินทางออกนอกบ้าน ขอให้ระลึกว่า อาจมีความเสี่ยง โดยจะต้องป้องกันตัวเองและผู้อื่น โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดติดกันเพื่อลดความเสี่ยง.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน