ขอนแก่น(ชมคลิป)เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 24 ชั่วโมง

จังหวัดขอนแก่นเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 24 ชั่วโมง เปิดศูนย์บริการประชาชนประตูเมืองกำชับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19

         วันที่ 10 เม.ย 64 ที่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณสวนประตูเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการประชาชนดังกล่าว หลังจากวันนี้ได้มีการทำพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นยังจุดนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น มี 2 แห่ง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแรก จุดที่สองอยู่บริเวณ ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติได้กล่าวขอบคุณที่ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมในช่วงเทศกาลเช่นนี้และได้เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลในการที่จะให้บริการประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะแม้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการ ก็ยังคงต้องดำเนินการป้องกันที่ทางราชการกำหนด คือ การเว้นระยะห่าง บริการเจลล้างมือแอลกฮฮอร์ ตรวจวัดอุณภูมิ เพื่อความปลอดภัยกับทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการเอง ควบคู่ไปกับการบริการเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ยวดยานหรือบริการอื่น ๆที่ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการด้วย