กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เริ่มฉีดแล้ววัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก


จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และอสม.คาดสามารถให้บริการประชาชนได้ในเดือนมิถุนายน นี้
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย จ.กาฬสินธุ์ ได้รับโควตาจากกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. รสม 900 คน จำนวน 1,800 โดส สำหรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีแพทย์ พยาบาล ได้รับวัคซีน จำนวน 75 คน และเจ้าหน้าที่ อสม. 65 คน ซึ่ง บุคคลเหล่านี้ มีความจำเป็นสูงที่ต้องได้รับวัคซีน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนด่านหน้า ซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ป้องกันโควิด-19 เข็มแรกคือนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมจำนวนมาก
ด้านนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นวัคซีนซิโนแวค ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรมาให้ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 400 คน และจำนวน อสม. จำนวน 500 คน โดยมีการกระจายไปทุกอำเภอให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของวัคซีนซิโนแวคนั้น จากผลการวิจัยพบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต ได้ประมาณร้อยละ 70 ในส่วนของการขยายผล เพื่อให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนนั้น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวีคซีนแก่ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มทางการแพทย์ , กลุ่มบุคลากรด่านหน้า อาทิตำรวจ ทหาร อสม.ที่ลงพื้นที่อยู่กับประชาชน , กลุ่มประชาชนทั่วไป , กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในรอบเดือนมิถุนายนจะได้รับจัดสรรวัคซีนแอสต้าเซเนก้า ซึ่งมีการวิจัยว่าสามารถฉีดให้ผู้สูงอายุได้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวีคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะรวบรวมนำเสนอข้อมูลต่อไป
สำหรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดยังคงพบผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ 1 รายเท่าเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์