(ชมคลิป)PEA ชัยภูมิ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า ” โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินการเกษตรระยะที่ 2″


วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายอุดม คำจริง ผจก.กฟจ.ชย. มอบหมายให้ นางรัชญา บุญศรีแก้ว ชจก.(บ).กฟจ.ชย. นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเปิดจ่ายไฟโครงการ คขก.2 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวสันต์ กล้าแท้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีและมีนางเภาลีนา โล่วีระ นายก อบต.บ้านเล่า เป็นผู้กล่าว ต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่การเกษตรบ้านโพธิ์ทอง ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โดย กฟจ.ชัยภูมิ ได้อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องขอใช้ไฟพร้อมติดตั้งมิเตอร์ และ ประชาสัมพันธ์ Application PEA SMART PLUS ให้แก่ผู้ใช้ไฟที่มาร่วมพิธี ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ แก่เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 43 ราย พื้นที่การเกษตร 238 ไร่ ระยะทางระบบจำหน่ายรวม 2,300 เมตร โดยใช้งบประมาณกว่า 2ล้านบาท
ซึ่งในการจ่ายไฟในครั้งนี้เป็นการเร่งจ่ายไฟเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้ำแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาต้นทุนสูง และเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย
ด้าน นาย วชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช อายุ 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ทีได้ขอใช้ไฟในครั้งนี้ กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ที่ทางไฟฟ้าได้ขยายเขตเพิ่มให้ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการทำเกษตรมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัวมากขึ้นต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน