กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์รุดเยียวยาปลอบขวัญเหตุพายุฤดูร้อน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมกรเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ รุดเข้าพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญราษฎรที่ประสบวาตภัยหรือพายุฤดูร้อน ที่ได้รับผลกระทบบริเวณกว้างถึง 15 อำเภอ พร้อมให้เฝ้าระวังในระยะนี้
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ เพื่อปลอบขวัญราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยนำถุงยังชีพและมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุ ในรายของนายคำตัน ยี่สารพัฒน์ อายุ 80 ปี บ้านพังเสียหายอย่างหนัก โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้ออกสำรวจความเสียหาย และจะเข้าช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบถุงปนน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ “โครงการกองบุญเกื้อหนุนสังคม สถานีวิทยุบ้านธรรมะภูสิงห์ เอฟเอ็ม 98.25 MHz” ร่วมกับส่วนราชการ ให้เป็นกำลังใจและปลอบขวัญผู้ประสบความเดือดร้อนในครั้งนี้ โดยในวันนี้(23 มี.ค.64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดทั้งวันประกอบด้วย อ.สมเด็จ อ.สหัสขันธ์ อ.สามชัย และ อ.คำม่วง
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย หรือพายุฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ แจ้งว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ 79 ตำบล 214 หมู่บ้าน ทั้งหมด 497 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอที่ประสบวาตภัยรั้งนี้ประกอบด้วย อ.ยางตลาด อ.สหัสขันธ์ อ.ห้วยเม็ก อ.สมเด็จ อ.ท่าคันโท อ.นาคู อ.นามน อ.เขาวง อ.กุฉินารายณ์ อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย อ.ห้วยผึ้ง และอ.เมืองกาฬสินธุ์