อุบลราชธานี-สพอ.เดชอุดม Kick Off โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน Kick Off โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ปี 2564 เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ทุกระดับ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบครัวเรือนยากจน

โดยมีคุณพิศมัย ลิ้มวงค์ทอง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม นายจรูญ ชินทะวัน เกษตรอำเภอเดชอุดมนางสุพรทิพย์ โกศัลลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม นายมัธยม สุพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอเดชอุดมพ.ต.ท.วิศรุต รัตนบำรุง สวป.สภ.เดชอุดม นายสมบัติ เศษตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งนายวิบูลย์ จันทร์สมัคร ครู กศน.ตำบลคำครั่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลคำครั่ง เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โดยมอบสิ่งของ เงินสงเคราะห์ สาธารณูปโภค ปลูกผักสวนครัว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ราย ดังนี้


นายธรธรณ์ พลอยสมบูรณ์ อายุ 44 ปี ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 10 นายบัวกัน พรมดาว อายุ 50 ปี ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี