ศรีสะเกษ-เดินหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริษัท ดีดี ออแกนิคฟาร์ม จำกัด เลขที่ 70 หมู่ 9 ซอยสวนเห็ดดอกลำดวน ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ดีดี ออแกนิคฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ คือ การจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ดสด และสินค้าแปรรูปจากเห็ด ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ผ่านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก เป็นระยะเวลาไม่น้อย 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มี.ค.- ส.ค. นี้
ทั้งนี้ นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับฟังความคิดเห็นจาก นายสุวิชัย วงค์ษา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ ต้องการลดต้นทุนลง 10-20 % และได้เน้นย้ำถึงภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือพัฒนากำลังแรงงาน และให้กำลังใจพร้อมขอบคุณที่บริษัทเห็นความเห็นความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน