ขอนแก่น-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) จัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค โครงการ “น้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ปี 2564” ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) จัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค โครงการ “น้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ปี 2564” ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม2564 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) จัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค โครงการ “น้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ปี 2564” พร้อมด้วยนางยุคลธร โนนตาไทย นักบริหาร9 / นายวุฒิพงศ์ โนนศรีชัย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เเละพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) โดยมีนายพุฒิพงศ์ นากา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) กล่าวว่า เราได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ตรวจสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ และให้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบผลิตน้ำประปา ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค “โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ปี 2564” พร้อมทั้งได้มีการร่วมประชุมหารือสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบผลิตน้ำประปา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสารเคมีให้มีความเหมาะสม
“การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) จะจัดส่งทีมช่าง และนักวิทยาศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือในส่วนของการวางแผนก่อสร้าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ จนกว่าทางโรงเรียนจะสามารถดำเนินการผลิตน้ำประปาได้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายจะสามารถผลิตน้ำประปาสะอาดได้ทันในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนช่วงหลังเดือนเมษายน 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคือ ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้”
นายสุเมธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งพักน้ำดิบ เช่น ตัดต้นไม้ และวัชพืช ทำความสะอาด/ การล้างถังตกตะกอน / การทำความสะอาดถังน้ำใส / ปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ ซึ่งทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จะจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำ และระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภค สำหรับบุคลากร และนักเรียน เพื่อให้บุคลากร เเละ นักเรียนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี นายสุเมธ กล่าว.