ขอนแก่น(ชมคลิป)เตรียมตั้งคณะกรรมตรวจสอบการเลือกตั้ง ผญ.บ้านมิตรภาพ

จังหวัดขอนแก่นเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนให้ตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยอ้างว่าผู้ที่ชนะเลือกตั้งมีการย้ายชื่อชาวบ้านนอกพื้นที่เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเพิ่มคะแนนเสียง

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านมิตรภาพ หมู่ 10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านมิตรภาพ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ได้ทุจริตการเลือกตั้งด้วยการย้ายชื่อบุคคลที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของกลุ่มตนเอง เพื่อเพิ่มคะแนนเสียง จำนวน 67 คน จนทำให้ชนะคู่แข่งที่มีการลงแข่งขันกัน จำนวน 2 เบอร์ ด้วยคะแนน 90 ต่อ 72 คะแนนนั้น

            ล่าสุด นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้เดินทางเข้ามาร้องเรียน ได้ประสานให้ทางอำเภอน้ำพองทำการตรวจสอบร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงหวาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งพบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า บุคคลที่มีรายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของกลุ่มผู้ที่ถูกร้องเรียน เป็นราษฎรผู้ยากไร้ที่มีอยู่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดิน สปก. ที่ภาครัฐจัดสรรให้อยู่อาศัยมานานหลายปีแล้ว แต่เนื่องจากเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ รวมทั้งไม่สามารถทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ได้ เพราะที่อยู่อาศัยของบางคนมีสภาพเป็นกระท่อม ไม่ใช่บ้านที่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงย้ายชื่อของราษฎรกลุ่มดังกล่าว ไปอยู่ในทะเบียนบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน นั้นก็คือ หมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ซึ่งการย้ายชื่อเข้าไปต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน ฉะนั้นหากพิจารณาตามระเบียบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก็สามารถทำได้ เพราะเป็นการย้ายเข้ามาเกิน 3 เดือนก่อนวันเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทางอำเภอส่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการพิจารณาต่อไป โดยสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้แน่ชัด มี 2 ประเด็น คือ มีการย้ายชื่อเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ และ บุคคลกลุ่มที่ย้ายเข้ามาแต่ละคนเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่หรือไม่ โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย