เลย(ชมคลิป)คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการกว่า 15 แห่ง สร้างความมั่นใจให้ประชาชน


วันนี้ (4 ก.พ.64) คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเลย โดยคณะทำงานชุดที่ 3 ประกอบด้วย เจ้าภาพหลักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ออกติดตาม และแนะนำการดำเนินงานการตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริมความงาม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ร้านสัก สถานเสริมความงามและบริการควบคุมน้ำหนัก สถานเสริมความงามและบริการในโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
1.คลินิกเสริมความงาม ชนัดดาคลินิก ถนนนกแก้ว 2.บ้านเรือนไม้นวดแผนไทย สปา ถนนพิพัฒน์มงคล 3.ร้านแดงสักลาย ถนนร่วมใจ 4.ราชวิถีสลิมแคร์ ถนนร่วมใจ 5.ร้านทำผม NEXT ถนนร่วมใจ 6.คลินิกเสริมความงาม อมรมาศคลินิก ถนนร่วมใจ 7.ร้านอาหารมะกัน 8.ร้านอาหารพิกุลลาบก้อย 9.ร้านอาหารเลยดานัง 10.ร้านอาหารเลยดานัง 11.ร้านอาหารโรงแรมเลยพาเลซ 12.ร้านอาหารโรงแรมฟอร์จูน 13.ร้านตัดผมสมภารบาร์เบอร์ 14.ร้านตัดผมละม่อมบาร์เบอร์ 15.ร้านตัดผมหล้าบาร์เบอร์
ด้านนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย จะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 20 แต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือมาตรการเฝ้าระวังในเชิงรุก ทั้งในสถานประกอบการ คลินิกเสริมความงาม ร้านอาหาร ร้านตัดผม ฯลฯ โดยจังหวัดเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯออกตรวจสอบสถานบริการ ตั้งแต่มาตรการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับอนุญาตสถานประกอบการ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า สถานบริการต่างๆล้วนมีความพร้อมและปฏิบัติตามาตรการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองผู้เข้ารับบริการ มาตรฐานของห้องให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้จังหวัดเลย ได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม คือเรื่องของ DMHTT เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยมีความมั่นใจในการมาใช้บริการยังสถานที่ต่างๆ เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดเลย จะมีออกสุ่มตรวจสถานบริการอยู่เป็นประจำ แต่หากประชาชนพบสถานบริการที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หรือที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย โทรสายด่วน 1567 ซึ่งทางคณะกรรมการฯจะทำการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทันที


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย