นครพนม(ชมคลิป)ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพหาดแพง

ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพหาดแพง อำเภอศรีสงคราม พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับสมาชิก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 64 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกโครงการพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสมาชิก ให้มีความมั่นคง และขยายผลสู่ชุมชน ให้ประชาชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้มากที่สุด สนองแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าไปดูแลส่งเสริม ในเรื่องของพัฒนาอาชีพ โดยมี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม พ.ท.ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 นำทหารในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ข้าราช หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงาน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับสมาชิกในพื้นที่
พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ที่มีการรวมกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ ได้รับทราบปัญหา รวมถึงหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญให้เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนลูกหลาน ด้วยในปัจจุบันพบว่าสมาชิกมีอายุที่มากขึ้น แต่มีการสืบทอดจากเด็กรุ่นใหม่ๆ น้อยลง ดังนั้นจะต้องหาแนวทางในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดให้แก่คนรุ่นหลังให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวต่อไป
สำหรับ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งขึ้น ในครั้งที่เสด็จมาตรวจเยี่ยมช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อปี 2538 เนื่องจากพื้นที่ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม เป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำสงคราม จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ และมีฐานะยากจน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับ การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การผลิตผ้าลายปัก การทำเครื่องจักสาน และการทำการเกษตรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการพัฒนามาถึงปัจจุบัน ทำให้มีสมาชิกจากกลุ่มอาชีพต่าง รวมประมาณ 281 คน ที่ผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งขายให้โครงการ ทำให้สมาชิกมีรายได้ ประมาณเดือนละ 5,000 – 10,000 บาท สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และยังส่งเสริมอาชีพไปสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไป


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม