หนองบัวลำภู(ชมคลิป)รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ นำทีมลงพื้นที่ติดตามราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นำทีมลงพื้นที่ติดตามราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด ในราคาประกัน 2.40 บาท/กก. หจก.ลานมันอุดรไพบูลย์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้(30 มค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคามันสําปะหลังสด ณ ลานมันห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดรไพบูลย์ ตำบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายโชคชัย เอ็งอุทัยวัฒน์ ผจก.อุดรไพบูลย์ พร้อมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังร่วมให้การต้อรับ
เมื่อเดินทางถึง นายจุรินทร์ฯ พบปะเกษตรกร ตรวจขั้นตอนการรับซื้อมันสำปะหลัง และกล่าวว่า นำกระทรวงพาณิชย์ได้มาติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดน้องบัวลำภู ซึ่งที่นี่เป็นโรงโรงมันที่ส่งมันเส้นออกนอกประเทศเพื่อทำเอทานอล ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีความพยายามที่จะร่วมมือกันกับสมาคมมันสำปะหลังต่างๆร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ที่จะหาทางยกระดับราคาให้สูงขึ้นจากที่ซื้อขายกันในลานมันที่กิโลกรัมละ 2.00-2.10 บาท ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ส่งออก เกษตรกร ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันช่วยกันยกระดับราคา โดยสัปดาห์นี้จะพยายามยกระดับราคาการรับซื้อหัวมันสดที่เชื้อแป้ง 25% ให้ได้ถึง 2.40 บาท ถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ต่อไปจะขยับขึ้นเป็น 2.45-2.50 บาท โดยสถานการณ์ดีขึ้นมีการรับซื้อที่เชื้อแป้ง 25% ตามมาตรฐานที่กิโลกรัมละประมาณ 2.40 บาทในขณะนี้ บางแห่งก็ 2.45 บาท ถือว่ามาตรการเริ่มได้ผล
รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่ากระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีมันสำปะหลังติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เนื่องมาจากมันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมต้องติดป้ายราคาหน้าลานรับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและต้องบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในขณะนี้ราคาแอลกอฮอล์เอทานอลในตลาดจีนขยับตัวสูงขึ้นน่าจะส่งผลให้สามารถรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในประเทศได้ราคาดีขึ้นสอดคล้องกับราคาแอลกอฮอล์ที่เมืองจีนเกิดติดปัญหาคือผู้ส่งออกของเราบางรายไปตัดราคากันเองทำให้ทำให้ได้ราคาไม่ถึงราคาที่ควรจะเป็นโดยบริษัทที่จะส่งออกเอทานอลได้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกถ้ารายได้ไปขายตัดราคาจะทำให้สมาคมมีมาตรการไล่ออกจากสมาชิกจะทำให้ส่งออกไม่ได้เป็นการตกลงร่วมกัน
สำหรับการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ตนได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอความกรุณาท่านนายกสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดกับการนำเข้า ไม่ให้มีการลักลอบ มากดราคามันสำปะหลังจากเกษตรกรในประเทศไทย และถ้าหากหัวมันสำปะหลังออกมากจะให้ชะลอขายโดยกระทรวงพาณิชย์ มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับการเก็บมันไว้ช่วยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ทั้งเกษตรกรสหกรณ์และโรงมัน
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะพยายามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจะยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทโดยมีส่วนต่างโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ด.ส.ของเกษตรกร ชาวไร่มันที่มาขึ้นทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังที่เชื้อแป้ง 25% ได้ในรายได้ 2.50 บาท ตามรายได้ที่ประกัน
รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า จากกระทรวงพาณิชย์ ระบุด้วยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอย้ำว่าหากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้
และหากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู