กาฬสินธุ์-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมร่วมงานทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่มารดานายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

ที่ปรึกษารมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่มารดานายกเทศมนตรีตำบลลำคลองที่เป็นการแสดงถึงกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการี บิดา มาดาผู้มีพระคุณ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่บ้านเลขที่ 24 บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับนางทองบ่อ ฉายประดิษฐ์ มารดาของนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง นางสิมลัย ฉายประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 โดยมีพระครูศิริปุญญารักษ์ เจ้าคณะตำบลลำปาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบนและที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวฉายประดิษฐ์ และประชาชนในตำบลลำคลองเข้าร่วมจำนวนมาก
โดยการการทำบุญตักบาตรครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงถึงกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการี บิดา มาดาผู้มีพระคุณแล้วของลูกหลานแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมนุมให้แน้นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยการทำบุญร่วมกันสร้างความสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการร่วมถวายปัจจัยต้นเงินเพื่อบูรณะอุโบสถสิมเก่าปู่ดอนก่อซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาอีกด้วย