ศรีสะเกษ – “หลวงปู่อุดมทรัพย์” นำศิษยานุศิษย์ บริจาคเงิน 5 แสน สร้างอาคารคลินิกคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ รพ.พยุห์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงพยาบาลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูจันทสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา แอบกล้า ปลัดอำเภอพยุห์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารคลินิกคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ ARI โรงพยาบาลพยุห์ โดยมี หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันธรรมาราม ประธานอุปถัมภ์ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ นายแพทย์เชิดชาติ วิทูราภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลพยุห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพยุห์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
นายแพทย์เชิดชาติ กล่าวว่า โรงพยาบาลพยุห์ ได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันธรรมาราม คณะสงฆ์ และลูกศิษยานุศิษย์ รวมทั้งผู้ใจบุญ ในการบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท และมีพระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บริจาคสมทบทุนอีก จำนวน 10,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้ เพื่อคัดแยกออกจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลพยุห์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน