(ชมคลิป)พ่อเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองจันทร์ 200 ผืน อ.ยางชุมน้อย อ.วังหิน อ.ปรางค์กู่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน อ.พยุห์ อ.บึงบูรพ์ และอ.ศิลาลาด อำเภอละ 100 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ผืน โดยมี นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทานฯ เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธี อีก จำนวน 50 ผืน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้
นายวัฒนา กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี 2563 จำนวน 167,701 ครัวเรือน 208,332 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 106,413 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,218 คน คนพิการทุพพลภาพ 27,112 คน ผู้มีรายได้น้อย 33,280 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 53,970 คน ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน