ขอนแก่น–รอง ผวจ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการ สร้างชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

รอง ผวจ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการ สร้างชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และรณรงค์ลดต้านโควิด โดยมี นอภ.บ้านแฮด ผอ.รพ.สิรินธรฯ ตำรวจ ท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำประชาชน ต้อนรับ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยม คณะที่ 2 ประกอบด้วย พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 23 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พลังงานจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เดินทางตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่อำเภอบ้านแฮด ในการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อปพร. สมาชิก อส. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านแฮด ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด

ทั้งนี้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า การออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้ทุกส่วนได้ประสานและบูรณาการการปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง ราบรื่น สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในช่วงนี้มีการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ได้กำชับเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ และจังหวัดกลุ่มเสี่ยงด้วยหาตรวจวัดอุณหภูมิ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยก้าวข้ามปีใหม่ด้วยความปลอดภัย ด้วยการทำตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจรักษาเร็ว และสแกนไทยชนะด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น