ขอนแก่น –อ.บ้านแฮด ฝ่ายปกครอง รพ.สิรินธรฯ ตำรวจ ท้องถิ่น อาสาสมัครและประชาชน เปิดจุดตรวจและบริการรณรงค์ลดอุบัติเหตุต้านโควิด สร้างชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดจุดตรวจ จุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด กำนันตำบลบ้านแฮด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแฮด พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. สมาชิก อส. ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแฮด และจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมให้บริการประชาชนผู้เดินทาง ณ จุดตรวจ จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ปีนี้ จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำในเรื่อง ถนน คน และรถ เพื่อให้อัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ลดน้อยลง ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยประสานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ รณรงค์กวดขันและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงมาตรการข้อห้าม ข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนน โดยมีจิตอาสา และอาสาสมัคร ร่วมอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีบริการแจกนมกล่อง น้ำดื่ม ขนม และหน้ากากอนามัยด้วย เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิ หรือการเข้าใกล้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น