(ชมคลิป)สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 มอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ด้วยการเปิดจุดพักรถและบริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเทศกาลปีใหม่ 2564 

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต มอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ด้วยการเปิดจุดพักรถและบริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยให้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม ห้องน้ำ ห้องสุขา พร้อมทั้งห้องพักผ่อนติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดอาการเหนื่อยล้าระหว่างเดินทาง

   นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ภายในสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีบริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ ห้องสุขา และห้องพักผ่อนติดตั้งระบบปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้นอนพัก ลดอาการเหนื่อยล้าในระหว่างเดินทางด้วย

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เช่น บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช. 1- 10) และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 ศูนย์ อีกด้วย ในส่วนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายในสำนักงานซึ่งอยู่ติดถนนมิตรภาพ นอกจากนั้นยังมีจุดบริการน้ำแร่สำหรับประชาชน ที่อำเภอบ้านแฮด ติดถนนมิตรภาพ และ อำเภอชุมแพ ติดถนนมะลิวัลย์  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวเข้ารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง