ชัยภูมิ – ปิดฉากการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 45 ประจำปี2563 อย่างยิ่งใหญ่


เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ประจำปี2563 อย่างยิ่งใหญ่ ตรวจคัดกรองเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ) ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า “จังหวัดชัยภูมิ โดยสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 โรงเรียน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ปีนี้เป็นครั้งที่ 45 ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่นักเรียนนักกีฬา รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนได้รอคอยเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนักเรียนในสังกัด สพม.30 ,สพป., อบจ. ,เทศบาล หรืออื่นๆ ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 และได้ทำการเปิดทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สุดประทับใจภายใต้สถานการณ์การป้องกันโควิด-19 ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและร่วมมือกันป้องกัน”


“นักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ต่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาด้านกีฬามากขึ้น นักกีฬามีความแข่งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลได้อย่างมั่นใจ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนชาวชัยภูมิ ได้มีโอกาศการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่นักกีฬามืออาชีพต่อไป” นายชัยวัฒน์ กล่าว

Related posts