ศรีสะเกษ – ฮือฮา! กระถางคบเพลิงกีฬาสี “โรงเรียนหนองเหล็กโนนหนองหว้า” สุดน่ารัก สูง 5 ชั้น


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายชาญวิทย์ บัวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโดด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโดด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองเหล็กโนนหนองหว้า โดยมี นายสากล อ่อนทุม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายสากล กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม 2 สี คือ สีฟ้า และสีแดง ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันจะส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีการเดินขบวนนักกีฬา การนำกล่าวคำปฏิญาณ และการวิ่งคบเพลิง ซึ่งได้มีการจัดทำกระถางคบเพลิง สุดน่ารัก แบบเรียบง่าย โดยการนำม้านั่งลักษณะทรงกลมของม้าหินอ่อน มาวางทับซ้อนกัน 4 ชั้น จากนั้นได้นำกระถางตนไม้มาเป็นที่จุดคบเพลิง สร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน