ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลขุนหาญ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชุมชนปลอดขยะ 5 ปีซ้อน


เมื่อเร็วๆนี้ นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้นำคณะ ประกอบด้วย นายเสียน ไชยสุวรรณ ประธานธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านโนนสูง ในฐานะผู้แทนชุมชนบ้านโนนสูง พร้อมทั้งตัวแทนชุมชน เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ ครั้งที่ 1 พร้อมเข้ารับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563 จาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ที่โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โดยดำเนินการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและส่วนร่วมระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ในชุมชน
ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการคัดเลือก รอบที่ 1 จากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยกลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 17 ชุมชน กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 17 ชุมชน กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 17 ชุมชน รวมทั่วประเทศ จำนวน 51 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 47 แห่ง ซึ่ง เทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้ส่งชุมชนบ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ เข้าประกวด ในกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ และได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานสิ่งแวดภาคที่ 12 อุบลราชธานี เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน.
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน