ขอนแก่น(ชมคลิป)แถลงจัดงานไหมเมืองหมอแคน ภายใต้มาตรการคุมเข้มCOVIงดคอนเสิร์ต ธารากาชาดD-19

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนาชาติ ประเพณีผูกสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยปีนี้งดจัดการประกวดนางงามไหม เวทีคอนเสิร์ต และธารากาชาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

       25 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวม 12 วัน 12 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสาน ได้แก่ ประเพณีผูกสี่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว เสริมสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เกิดการแข่งขันสร้างตลาดใหม่ และเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า เพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน และเป็นการจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดขอนแก่น และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

            ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 รูปแบบการจัดงานมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้เน้นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน การรักษาระยะห่าง และการจัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 42โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย มีความสมานฉันท์ควบคู่กันไปกับการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงมรูปแบบต่างๆ ของชาวอีสาน และการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) อันเป็นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จะมีพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยความหลากหลายและยิ่งใหญ่งดงาม อาทิ การจัดขบวนแห่ ทางศิลปวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น การจัดพิธีผูกเสี่ยว การจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจัดประกวดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ทั้งภายใน และจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง การแสดงนวัตกรรมในเรื่องของไหม การแสดงนิทรรศการและสินค้า OTOP ของดีเมืองขอนแก่น การแสดงนิทรรศการและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปดำเนินการสาธารณประโยชน์และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสด้วย