ขอนแก่น(ชมคลิป)สุ่มตรวจร้านค้า “คนละครึ่ง” หวั่นโกงชาวบ้าน

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นสุ่มตรวจร้านค้าคนละครึ่งหวั่นขึ้นราคาสินค้าโกงประชาชน วอนขายตามปกติ ถ้าผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  ปี หรือปรับไม่เกิน  1.4 แสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จ.ขอนแก่น พร้อมทีมงาน มาตรวจราคาสินค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ของรัฐบาล หลังมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลและทางออนไลน์  จากการตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

         นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร กล่าวว่า  วันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จ.ขอนแก่น ได้มาตรวจที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น  โดยเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  อาทิเช่น  ร้านขายข้าวสาร ร้านขายอาหารทะเล  หรือร้านขายของจิปาถะ  จากการตรวจสอบพบว่ายังขายในราคาเดิมไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด  หรือมีการฉวยโอกาสตามที่ข่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะที่ตลาดสดเทศบาล 1 จึงขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้

         หลายร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล บอกว่า พอใจอย่างมากอยากให้รัฐบาลยื่นเวลาต่อไปยาวๆ อย่างน้อยเป็นการดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการของร้านให้มากขึ้น  ทุกร้านที่เข้าร่วมบอกว่าโครงการดังกล่าวให้เศรษฐกิจของร้านดีมาก จึงขอให้รัฐบาลยืดอายุไปเรื่อยๆ  ซึ่งร้านค้าเข้าร่วมโครงคนละครึ่งไม่มีการปรับราคาเพิ่ม ยังคงขายราคาเดิมๆ ดังนั้น ร้านค้าใดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  เช่นปรับขึ้นราคาสินค้า โดยการปรับขึ้นราคาที่ไม่ใช่ขึ้นราคาผิดปกติของการค้ามีความผิดจำคุก 7  ปี ปรับ 1.4 แสนบาท  จึงขอความร่วมมือขายสินค้าในราคาเป็นธรรมให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

         ดังนั้น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไปในการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าและบริการ จึงต้องป้องปราบมิให้ร้าน  ผู้ประกอบการ  ฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและใช้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งกระทำการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค