พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ

พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับ-มะเร็งท่อน้ำดี เพื่อประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ บ้านหนองบัว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายชรินทร์วัชร์ กล่าวว่า เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ มีปัญหาประชากรเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ ที่เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่มีตัวพยาธิ ปนอยู่ในอุจจาระและถ่ายลงส้วม จากนั้นรถดูดส้วมสิ่งปฏิกูลนำอุจจาระไปทิ้งที่สาธารณะ เช่น ป่าร้าง สวน ไร่ นาและปลา หอย กินเข้าไป และคนนำสัตว์พวกนี้มารับประทานเป็นอาหาร โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้คนเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ซึ่งจากสถิติการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยปีละกว่า 14,000 คน เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทย ดังนั้นเทศบาลตำบลศรีรัตนะ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ขึ้น ซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 492,400 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ ให้แก่ประชาชนชาว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts