จังหวัดเลยจัดงาน”เส้นฝ้าย สายไหม ผ้าถิ่นไทเลย” ครั้งที่ 2


ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ. เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในงาน “เส้นฝ้าย สายไหม ผ้าถิ่นไทเลย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ
นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยร่วมมือกับกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดเลย นำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าฝ้ายเมืองเลย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมถึงเครือข่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้า OTOP มาแสดงและจัดจำหน่ายในงาน “เส้นฝ้าย สายไหม ผ้าถิ่นไทเลย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 หวังพัฒนาตลาดชุมชนและต่อยอดจากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างฐานการรับรู้และยอดขาย ผ่านกิจกรรม Trade Show ควบคู่การพัฒนาตลาดออนไลน์ โดยดึงกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดเลย ที่เป็นผู้ประกอบการงานฝ้ายเมืองเลย ฝ้ายทอมือ ฝ้ายคราม งานผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เข้าร่วมฯ สำหรับ “กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอ” จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมมือในการสืบสาน พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายของจังหวัดเลย ให้มีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของตลาด และพัฒนาคุณภาพให้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้
ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเลย มีแนวทางการพัฒนาผ้าฝ้ายเมืองเลย โดยสนับสนุนให้ “ผ้าฝ้ายตุ่ยเมืองเลย” จดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) พร้อมกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สร้างโอกาสทางการตลาดในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเมืองเลย สินค้าสมุนไพร และสินค้า OTOP สามารถชมและเลือกซื้อได้ที่งาน “เส้นฝ้าย สายไหม ผ้าถิ่นไทเลย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /