หนองบัวลำภู-นายอำเภอน้อย เตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายอำเภอน้อย เตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมถึงการจมน้ำของเด็กขณะไปเก็บของมีค่าในกระทงที่กำลังจะมาถึง
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายสุภโชค (นายอำเภอน้อย) พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งข่าวมาว่าตามที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำหนองบัวลำภู แจ้งกำหนดภารกิจการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายดอกไม้เพลิง ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากในช่วงประเพณีลอยกระทง ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการจำหน่ายพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิงและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกันและเป็นที่นิยมเล่นในช่วงเทศกลดังกล่าว และในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุประทัด ดอกไม้เพลิง ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนองและไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมพร้อมกำชับไปยังกำนัน ผญบ.ทุกตำบล หมู่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการป้องปรามมิให้เกิดอันตรายที่เกิดจากพลุประทัดดอกไม้เพลิง อำเภอศรีบุญเรือง จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งต้องติดฉลากข้อแนะนำในการใช้ ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก/ไม่ควรเก็บรักษาไว้ที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ และมีคำเตือน”อันตรายถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธี หรือคึกคะนอง” รวมถึงการจมน้ำของเด็กๆขณะลอยไปเก็บของมีค่าในกระทง รายละเอียดอื่นๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีบุญเรือง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู