หนองคาย(ชมคลิป)หน่วย นรข.ลาดตะเวนเข้มตามลำน้ำโขง ตรวจจับผู้กระทำผิดกฏหมาย

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโขง เขตหนองคาย (นรข.เขต หนองคาย) ออกลาดตระเวน คุมเข้มตามจุดเสี่ยง และช่องทางธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดน ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19


นาวาเอกวรัท โกพลรัตน์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขต หนองคาย) กล่าวก่อนนำกำลังพลออกปฎิบัติงานว่า การ ออกลาดตระเวน คุมเข้มตามจุดเสี่ยง และช่องทางธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดน ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ห้วงตั้งแต่เดือน ก.ย.- ปัจจุบัน(ต.ค. 63) เจ้าหน้าที่ นรข.สามารถจับกุมและตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน กว่า 2,4oo,ooo เม็ด(สองล้านสี่แสนเม็ด)และยาไอซ์กว่า 500 กิโลกรัม รถจักรยานยนต์ 1คัน รถยนต์จำนวน 3 คัน ผู้ต้องหา 2 คน


สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญแม้จะมีการป้องกัน ปราบปรามและสกัดกั้นอย่างเข้มงวด แต่การลักลอบนำเข้ายาเสพติดก็มีเส้นทาง ช่องทางและพื้นที่เสี่ยงในการลักลอบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นเห็นได้จากการจับกุมที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากและมีความถี่ และได้บูรณาการร่วมหน่วยงานหลายฝ่ายอย่างจริงจัง ในการสกัดกั้นและปราบปราม จนสามารถจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้จำนวนมาก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย มีมาตรการป้องกัน ไปพร้อมกันกับ ภารกิจ ลาดตระเวน การสกัดกั้นยาเสพติด


:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย