ขอนแก่น (ชมคลิป) กรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนฯลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำพองเน่า

คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำในลำน้ำพองเน่าเสีย

          วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นาย วุฒิชัย  กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำในลำน้ำพองมีกลิ่นเหม็น และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันแก้ปัญหาทั้งติดตั้งกังหันชัยพัฒนา เพื่อเติมออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งเขื่อนอุบลรัตน์ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกด้าน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งหาสาเหตุที่แท้จริงว่าน้ำในลำน้ำพองที่มีกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งสองฝั่งลำน้ำพองหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป.