สสจ.เลยเยี่ยมปลอบขวัญ อสม.ประสบอุทกภัย


“ นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ออกเยี่ยมเสริมพลัง ปลอบขวัญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านเพียและบ้านสูบ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ประสบอุทกภัย เมื่อต้นเดือนสิงหาคม พร้อมมอบเสื้อและวัสดุทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ อสม.ทุกคน นอกจากนั้นได้ถ่ายทอดนโยบายของท่าน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ในเรื่อง อสม.ต้นแบบด้านสุขภาพ อสม.หมอประจำบ้าน และการสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้อง อสม. และนางสาวฉมามาศ สัตถาผล หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ยังได้ชี้แจงถึงแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ และค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัย ของ อสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลน้ำสวย โดยมี นายภาสกร สุระชัยปัญญา ผอ.รพ.สต.บ้านเพีย กล่าวต้อนรับในการประชุมในครั้งนี้


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /