หนองบัวลำภู-ขนส่งแจงประมูลเลขสวย หมวดอักษร กจ กค รวม 412 หมายเลข ทะลุ 11 ล้าน

ขนส่งหนองบัวลำภู แจงประมูลเลขสวยหนองบัวลำภู หมวดอักษร กจ จำนวน 301 หมายเลข และ กค จำนวน 111 หมายเลข รวม 412 หมายเลข ทะลุ 11 ล้าน ยอดคนลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเกินกว่าหมายเลขที่นำมาประมูล ขณะที่เลขมงคล กจ 9999 เสี่ยคนดังเมืองอุดรธานีประมูลได้

วันนี้(12 ตค.63)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายชเยศ ทรัพย์เทมา ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 63 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เปิดทำการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3 หมวดอักษร “กจ” จำนวน 301 หมาเลข “กิจการก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง” และ และเลขค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวด กค จำนวน 111 หมายเลข ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ หนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมหวัง ทองขาว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่ง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มพ่อค้าคหบดี ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมูลและสังเกตการณ์ ไปแล้วนั้น

นายชเยศ ทรัพย์เทมา ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประมูลทั้งหมวดอักษร กจ.และเลขค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวด กค รวม 412 หมายเลข ทำรายได้ 11,034,000 บาท โดยมีการชำระแล้ว 3,478,900 บาทคิดเป็น31.53% เป็นการชำระครบ 216 หมายเลข ผู้ลงทะเบียนประมูลทางอินเตอร์เน็ตจำนวน 7 ราย เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 23 ป้าย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 253,000 บาท และในหมวดอักษร กจ ทำรายได้ 8,390,000 บาท รับชำระแล้ว 2,626,700 บาท คิดเป็น 31.31% ซึ่งเป็นการชำระครบ จำนวน 123 หมายเลข ชำระมากกว่าหรือเท่ากับ 10% จำนวน 166 หมายเลข ชำระน้อยกว่า 10% จำนวน 12 หมายเลข และมีผู้ประมูลทาง Internet ประมูลได้จำนวน 16 หมายเลข ทำรายได้รวม 201,000 บาท ผู้ประมูลทางวาจา ประมูลได้จำนวน 285 หมายเลข ทำรายได้รวม 8,189,000 บาท หมายเลขที่ราคาสูงสุด กจ 9999 ประมูลสูงสุดที่ 645,000 บาท หมายเลขที่ราคาต่ำสุด กจ 7733 และ กจ 6611 กจ 6644 ในราคา 4,000 บาท ส่วนหมายเลขที่มีการสู้ราคามากที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตค.63 ในหมวดอักษร กจ 8899 สู้กันถึง 34 ครั้ง และได้ยอดประมูลสูงสุดที่ 260,000 บาท และ ส่วนหมายเลขที่มีการสู้ราคามากที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 11 ตค.63 ในหมวดอักษร กจ 8118 สู้กันถึง 42 ครั้ง และได้ยอดประมูลสูงสุดที่ 60,000 บาท

ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับเลขทะเบียนสวยที่ตกค้างชำระที่นำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กค ทำรายได้ 2,644,000 บาท รับชำระแล้ว 852,200 บาทคิดเป็น 32.23% โดยเป็นการชำระครบ จำนวน 50 หมายเลข ชำระมากกว่าหรือเท่ากับ 10% จำนวน 55 หมายเลข ชำระน้อยกว่า 10% จำนวน 6 หมายเลข และเกิดส่วนต่างจำนวน 111 หมายเลข เป็นเงิน 6,309,000 บาท สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดวันเสาร์ 123 คน จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาประมูลวันเสาร์ 77 คน จำนวนผู้ลงทะเบียนหน้างานประมูลวันเสาร์ 46 คน จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดวันอาทิตย์ 118 คน จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาประมูลวันอาทิตย์ 73 คน จำนวนผู้ลงทะเบียนหน้างานประมูลวันอาทิตย์ 45 คน ในขณะที่หมวดอักษร กจ.9999 หนองบัวลำภู เสี่ยคนดังเมืองอุดรธานีในนามบริษัทอุดรพัฒนา (1994 ) จำกัด โรงพยาบาลเอกอุดร เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 645,000 บาท นายชเยศฯขนส่งหนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู