ขอนแก่น(ชมคลิป)ระบายน้ำไล่ตะกอนน้ำเสียหนองหวาย พ่อเมืองหมอแคนเชื่อ5วันหายเหม็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมั่นใจ ภายใน วัน กลิ่นเหม็นของตะกอนภายในลำน้ำพองจะหายไป

          วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นำคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษจากทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุด ที่สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยคณะได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุด พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในเกณฑ์ปกติ หรือในระดับ PH-6.9 ขณะที่การตรวจสอบค่าออกซิเจนในจุดดังกล่าวพบว่าอยู่ในระดับต่ำวัดระดับได้ที่ DO-0.7 ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ได้ออกตักตะกอนที่อยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ รวมทั้งการจัดระบบการผลักดันน้ำ และการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะทาง 35 กม.

            นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จุดที่เกิดเหตุจากการวัดระดับน้ำและคุณภาพของน้ำ ที่มีการติดตั้ง 11 จุด ตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนถึงบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวาย ซึ่งในช่วงวันที่ 2-3 ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงสถานีตรวจสอบคุณภาพของน้ำ 1 จุดเท่านั้นที่มีค่าออกซิเจนที่ได้ผ่านเกณฑ์ และวันนี้การตรวจวัดของสถานีตรวจวัดทุกจุดนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวายที่จากเดิมค่าออกซิเจนในน้ำ นั้นอยู่ในระดับศูนย์ วันนี้ดีขึ้นที่ระดับ DO-0.7 ขณะที่น้ำที่ปล่อยออกจากโครงการชลประทานหนองหวายออกไปอยู่ในระดับที่ปกติ จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในช่วงตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มาจนถึงพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าโครงการชลประทานหนองหวาย เท่านั้น

           โดยการแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมการได้ทำกันอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องและทุกวัน โดยจะต้องมีการรายงานผลของการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกชั่วโมง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นเมื่อเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากแก๊สไข่เน่าทีเกิดจากการสะสมของตะกอน สิ่งปฎิกูล รวมทั้งเศษวัชพืชต่างๆจนเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้จึงต้องนำหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยจากนี้ไป 5 วันจะประเมินผลกันอีกครั้ง  นอกจากนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ 3 บานจากทั้งหมด 5 บาน ที่บริเวณโครงการชลประทานหนองหวายเพื่อให้ตะกอนน้ำนั้นลอยออกไป ควบคู่ไปกับการจัดชุดเฉพาะกิจออกตักตะกอนของน้ำ ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการกำจัดต้นตอของปัญหา อย่างไรก็ตามมีสัญญาณที่ดีในเรื่องของระบบประปาที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่ขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 260 กระชัง ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำ หรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากคุณภาพของน้ำที่ปล่อยออกจากโครงการชลประทานหนองหวายนั้นวัดคุณภาพน้ำแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ